Skip to content

Termenul limita de realizare  a analizei de risc la securitate fizica pentru societatile infiintate după 16.06.2012  este de  1 ianuarie 2016 conform H.G. nr. 877/15.10.2014.

Conform legii, ai nevoie de analiza de risc la securitatea fizica daca te regasesti in precizaril e art. 2 alin (1) din Legea 333/2003: “Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.”

 

H.G. nr. 877/15.10.2014
privind prorogarea termenului prevazut la art. 7 alin. (1) din H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
si protectia persoanelor

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic.
Termenul prevazut la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificarile
ulterioare, privind obligatia elaborarii analiza de risc la securitatea fizica de catre unitatile prevazute la
art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
republicata, infiintate pana la data de 16 iunie 2012, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2016.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul economiei,
Constantin Niţa
Ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii,
mediul de afaceri si turism,
Florin Nicolae Jianu
Ministrul muncii,
familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Rovana Plumb
Bucureşti, 15 octombrie 2014.
Nr. 877.