Skip to content

Grila de evaluare

Grila de evaluarea a riscului la securitatea fizica se completeaza pentru situatia în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadreaza în domeniul riscului acceptabil.

Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica si grila de evaluare se semneaza de catre evaluator.

În categoria documentelor-suport intra: chestionare, declaratii, alte documente specifice, date obtinute si folosite în procedura de evaluare.

Grila de evaluare a nivelului de securitate cuprinde 4 categorii de criterii de analiza:

a)  criterii  specifice  obiectivului,  prin  care  se  evalueaza elemente de amplasare zonala si locala, cu o pondere de 25%;

b) criterii de securitate, prin care se evalueaza masurile de securitate implementate sau care urmeaza a fi implementate, cu o pondere de65%;

c) criterii functionale, prin care se evalueaza elementele privitoare la desfasurarea activitatii unitatii evaluate, cu o pondere de 10%;

d) alte criterii, nenominalizate în grila, prin care se asigura evaluarea altor elemente cu impact asupra riscurilor de securitate, identificate sau propuse de evaluator, grupate în categorii cu impact de crestere, respectiv diminuare a riscurilor.

În situatia unitatii care desfasoara activitati diferite în aceeasi incinta sau în acelasi spatiu, în cadrul analizei de risc se completeaza grile de evaluare pentru fiecare obiect de activitate, fiind obligatorie încadrarea în gradul de risc acceptabil pentru fiecare activitate.

Pentru categoriile de unitati care au definite cerinte minimale în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 301/2012, cu exceptia infrastructurilor critice, evaluarea si cuantificarea gradului de risc asociat unitatii se fac prin determinarea unei valori numerice atasate obiectivului evaluat, sens in care se utilizeaza grila de evaluare corespunzatoare obiectului de activitate, dintre cele prevazute în  Instructiuni nr. 9 din 01.02.2013 ,anexele nr. 1-11 ,document  publicat in Monitorul Oficial  nr.164 din 27 martie 2013 Emitent : Ministerul  Afacerilor  Interne.

In cazul unitatilor pentru care nu au fost definite cerinte minimale specifice, analizele de risc la securitatea fizica se elaboreaza similar, prin aplicarea grilei de evaluare generale prevazute in anexa nr. 12.