Skip to content

Societatile comerciale care nu respectă obligaţia de a adopta măsurile de securitate prevăzute de Legea nr. 333/2003, în conformitate cu analiza de risc la securitatea fizică, riscă să fie amendate de către poliţişti, jandarmi, precum şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora cu 10.000 lei până la 20.000 lei.

Există însă şi obligativitatea revizuirii analizei de risc conform art. 4 din Instrucţiunile ministrului Afacerilor Interne cu numărul 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor care fac obiectul Legii numărul 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Analiza de risc la securitatea fizica se revizuieşte în una dintre următoarele situaţii: cel puţin o dată la trei ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii; în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă; în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

În ceea ce priveşte efectuarea analizei de risc, aceasta implică: definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii; stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru; identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor şi cauzelor riscului, precum şi a potenţialelor consecinţe; analizarea riscurilor la securitatea fizică; estimarea riscurilor unităţii beneficiare; întocmirea Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică. (art. 5 din cadrul aceloraşi instrucţiuni ale ministrului de Interne).