Skip to content

Evaluarea de risc la securitatea fizică pe care tocmai ați contractat-o/plătit-o ar putea fi o ,,țeapă sau o lucrare ,,mai mult decât sumară, cu cât întâlniți mai multe din următoarele situații:

– numele evaluatorului pe care l-ați ales nu figurează înscris în Registrul național al evaluatorilor de risc la securitatea fizică – RNERSF (este intermediar sau escroc);

– discutați cu un intermediar, care poate fi o societate specializată de pază (probabil că-i va reprezenta interesele în stabilirea numărului de posturi de pază) sau o societate/persoană pentru care singurul interes este comisionul;

– evaluator de risc întocmește documentația privind analiza de risc fără a se deplasa la obiectiv pentru culegerea datelor despre acesta (doar în baza unor discuții telefonice, e-mailuri sau fotografii);

– timpul de efectuare a întregii lucrări este mai mic de 72 de ore (este un timp minim apreciat în cazul celor mai mici obiective);

– raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică întocmit prezintă următoarele caracteristici:

  • nu tratează toate punctele prevăzute în Instrucțiunea nr.9/2013 a M.A.I.;
  • nu prezintă o detaliere a situației și elementelor fizice (împrejmuire, construcții, încăperi, instalații, echipamente etc) existente în obiectiv (detalii și elemente în baza cărora se face analiza și completează grila de evaluare a nivelului de risc);
  • măsurile recomandate pentru diminuarea riscurilor identificate nu sunt punctuale (număr și poziționare posturi de pază, zone în care trebuie instalate elemente ale sistemului tehnic de securitate și tipul acestora, tipul, locul și modul de instalare al  elementelor mecanofizice (grilaje, uși, seifuri, încuietori etc);
  •  masurile recomandate nu se regăsesc în grila de evaluare a nivelului de risc;
  • numărul total al paginilor acestuia este sub 20;
  • datele introduse în raport nu reflectă realitatea de pe teren (în cel mai fericit caz aparțin obiectivelor evaluate anterior și se datorează fenomenului copy-paste)
  • evaluator de risc nu vă prezintă și nu argumentează măsurile recomandate pentru diminuarea riscului la securitatea fizică, precum și termenul de implementare al acestora, care nu poate depăși 60 de zile.

 

Link acces site aici