Skip to content

A fost publicat in MONITORUL OFICIAL NR. 478 din 26 iunie 2017, Ordinul Nr.67 din 09.06.2017 privind elaborarea analizei de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi transporturilorspeciale din responsabilitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Va prezint mai jos informatii un extras din Ordinul Nr.67 din 09.06.2017:

Articolul 1
(1) Prezentul ordin stabileşte cadrul necesar elaborării analizei de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale din responsabilitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare analiză de risc la securitatea fizică.

Articolul 2
Analiza de risc la securitatea fizică constă în evaluarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa existenţei sau integrităţii bunurilor din responsabilitatea structurilor MAI, realizată în scopul stabilirii nivelului de risc şi luării deciziei privind măsurile necesare asigurării pazei acestora.

Capitolul II
Elemente de bază privind analiza de risc la securitatea fizică
Articolul 4
(1) Analiza de risc la securitatea fizică se efectuează de către o comisie de evaluare, denumită în continuare comisie, stabilită prin ordin/dispoziţie al/a conducătorului unităţii care asigură paza, cu participarea reprezentantului beneficiarului, după caz.

Articolul 6
(1) Pentru fiecare bun asigurat sau propus să fie asigurat cu pază se efectuează o singură analiză de risc, la nivelul unităţii care asigură paza.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru tronsoanele conductelor magistrale de transport produse petroliere şi instalaţiile aferente acestora.
(3) Analiza de risc la securitate fizică pentru asigurarea pazei bunurilor din responsabilitatea Jandarmeriei Române se efectuează în condiţiile stabilite la cap. III din prezentul ordin.
(4) Analiza de risc la securitate fizică pentru asigurarea pazei bunurilor proprii unităţilor MAI, altele decât cele din responsabilitatea Jandarmeriei Române, se efectuează în condiţiile stabilite la cap. IV din prezentul ordin.

Articolul 7
Analiza de risc la securitatea fizică se efectuează prin parcurgerea succesivă a următoarelor etape:
a)identificarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor;
b)stabilirea nivelului de risc;
c)stabilirea măsurilor de pază;
d)elaborarea raportului privind analiza de risc la securitatea fizică.

Capitolul III
Efectuarea analizei de risc la securitatea fizică pentru asigurarea pazei bunurilor din responsabilitatea Jandarmeriei Române

Articolul 8
Identificarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor se realizează prin:
a)recunoaşteri în zona de dispunere a bunurilor sau pe itinerarul de deplasare, în zona de competenţă,în cazul transporturilor speciale;
b)inspecţia amplasamentelor din imediata apropiere a obiectivelor, în scopul evaluării şi identificării tuturor căilor de acces;
c)investigaţia obiectivului pe zone funcţionale, stabilirea influenţei parametrilor interni şi externi, respectiv a cauzelor, evenimentelor şi potenţialelor consecinţe;
d)analizarea, împreună cu reprezentantul beneficiarului, a incidentelor de pază şi studierea documentelor-suport puse la dispoziţie de către acesta;
e)analizarea şi interpretarea datelor solicitate structurilor cu care se cooperează;
f)exploatarea datelor şi informaţiilor obţinute prin structura de cercetare-documentare sau puse la dispoziţie de către reprezentanţii structurilor cu care se cooperează.

Articolul 9
(1) Identificarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor privind paza transporturilor speciale se realizează de către unităţile de jandarmi competente teritorial, pe toate traseele de deplasare.
(2) Datele şi informaţiile referitoare la ameninţări şi vulnerabilităţi, precum şi la locurile posibile de staţionare amenajate în afara localităţilor identificate în zona de responsabilitate se implementează în aplicaţiile electronice de profil de către unităţile de jandarmi.

Ordinul Nr.67 din 09.06.2017 il gasiti AICI