Skip to content

Etape de lucru

 – stabilirea unei întâlniri între administratorul societăţii şi evaluator, de regulă, la sediul societăţii evaluate;

– semnarea contractului, de către ambele părţi, şi a angajamentul de confidenţialitate, de către evaluator;

– stabilirea, de comun acord, a unui grafic de desfăşurare a activităţii de evaluare de risc la securitatea fizică a obiectivului;

– stabilirea documentelor necesare evaluatorului pentru întocmirea raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică, pe care administratorul societăţii să le pună la dispoziţia acestuia;

– efectuarea recunoaşterilor obiectivului, de către evaluator, în prezenţa unei persoane care are acces la toate datele societăţii şi în toate spaţiile acesteia şi primirea documentelor solicitate;

– întocmirea de către evaluator a documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică pentru obiectivul care face obiectul contractului;

– stabilirea unei întâlniri între administratorul societăţii şi evaluator pentru prezentarea formei finale a documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;

– semnarea, de către administratorul societăţii, a raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică, privind luarea la cunoştinţă şi însuşirea recomandărilor făcute de evaluator şi a termenelor acestora;

– predarea documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică şi întocmirea documentelor privind plata serviciului prestat.

images (8)