Skip to content

I. PREZENTAREA SITUAŢIEI ACTUALE PRIVIND OBLIGAŢIA REALIZĂRII ANALIZE DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ

Începând cu data de 1 iulie 2018, şi-a încetat efectele amânarea termenului până la care societăţile înfiinţate înainte de 16 iunie 2012 erau exceptate de la realizarea analizei de risc la securitate fizică.
Rezultă că începând cu 1 iulie 2018 toate societăţile sunt obligate să aibă analiza de risc la securitate fizică, nefectuarea acesteia se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei.
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, prevede la art. 2 alin. 1 că: “Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice (…), societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure PAZA acestora.”
Prin normele metodologice de aplicare a legii, aprobate prin HG nr. 301/2012[1], se prevede la art. 2 alin. 1 că: “ Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică. (2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
Termenul iniţial, stabilit pentru data de 1 ianuarie 2015, privind obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizică, a fost prorogat succesiv, ultima dată prin HG nr. 437/2017 până la data de 1 iulie 2018, pentru societăţile înfiinţate până la data de 16 iunie 2012.
II. PROBLEMELE CREATE DE HG NR. 301/2012 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 333/2003 PRIVIND PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR ŞI PROTECŢIA PERSOANELOR

Din analiza HG nr. 301/2012, modificată prin HG nr. 437/2017, reise că până la data de 1 iulie 2018, doar unitățile înființate înainte de 16 iunie 2012, NU AVEAU obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică (prorogarea s-a referit doar la aceste unităţi).
Unitățile înființate după 16 iunie 2012 aveau şi au obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică[2] (potrivit art. 4 alin. 1 lit. d din HG nr. 301/2012, constituie contravenţie încălcarea prevederilor referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 al 20.000 de lei).
Legea nr. 333/2003 nu utilizează noțiunea de „analiză de risc la securitate fizică[3]” şi nici noțiunea de “măsuri de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor”.
Aceste noţiuni sunt introduse de HG nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 333/2003, act juridic normativ subordonat legii, el adaugând prin aceasta noțiune la lege.

Rezultă că societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990 sunt obligate SĂ ASIGURE PAZA bunurilor ori valorilor deținute cu orice titlu, conform Legii nr. 333/2003, și NU SĂ ELABOREZE ANALIZA DE RISC la securitate fizică, care constituie o sarcină administrativă suplimentară pentru întreprinzători.

Potrivit statistici ONRC la 31.05.2012[1] erau active din punct de vedere juridic 672.709 persoane juridice, care incepând cu 01.07.2018 trebuie să realizeze analiza de risc la securitate fizică, la un preţ mediu de 3.000 de euro.

III. POZIȚIA CNIPMMR REFERITOARE LA REALIZAREA ANALIZEI LA RISC LA SECURITATE FIZICĂ

Având în vedere faptul că:

Prorogarea termenului pentru obligativitatea realizării analizei de risc la securitate fizică nu mai este posibilă (a intrat în vigoare la 1 iulie 2018);
Legea nr. 333/2003 nu prevede emiterea de norme metodologice privind “analiza de risc la securitate fizică” sau “măsuri de securitate”;
Legea nr. 333/2003, republicată, prevede emiterea de norme metodologice pentru aspecte clar determinate (modelul documentelor specifice serviciului de paza, cerințele privind mijloacele de transport, cerințele tehnice ale elementelor de protectie mecanico-fizice a imobilelor și ale proiectelor sistemelor de alarmare, ocupațiile, tipul de formare , tematica programelor de formare profesională) și nu la modul general. Dispoziíile art. 67 din lege stabilesc rangul actului normativ, respectiv hotărâre a guvernului, prin care normele metodologice, prevăzute de lege în mod expres, urmează să fie aprobate;
HG nr. 301/2012 introduce noțiunea de ”elaborarea analizei de risc la securitate fizică”, stabilind in art. 2 alin. 2, că aceasta se face potrivit instrucțiunilor emise de ministrul de interne;
Vechile norme de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 1010/2004, NU UTILIZAU/INTRODUCEAU noțiununile de “analiză de risc la securitate fizică” sau “măsuri de securitate”, aceste noţiuni fiind introduce în anul 2012 de HG nr. 301/2012, prin care au fost aprobate noile normele metodologice;
Societăţile înfiinţate din 1990 până la data de 16 iunie 2012, au funcţionat ani întregi fără “analiza de risc la securitate fizică“, acestea asigurându-şi paza bunurilor proprii, coroborat cu numărul scăzut de experţi care deţin competenţe profesionale pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică, facând imposibilă realizarea analizei pentru 672.709 persoane juridice,
CNIPMMR solicită abrogarea HG nr. 301/2012 privind aprobarea normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, și implicit a Instrucțiunii nr. 9/2013 a ministrului afecrilor interne privind elaborarea analizei de risc, având ca efect eliminarea obligativităţii realizării analizei de risc la securitate fizică, de către toți agentii economicii, aceştia având în continuarea obligaţia să asigure paza bunurilor şi valorilor deţinute, conform Legii nr. 333/2004
[1] https://www.onrc.ro/documente/presa/comunicat_13_06_2012/6-active-1.pdf

[1] HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare

[2] Pe 17.06.2012 a intrat in vigoare HG nr. 301/2012 pentru aprobare normelor metodologice ale Legii nr. 333/2003

[3] Analiza de risc la securitatea fizică – activitate desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.(art. 3 lit. d din Instructiunea nr. 9/2013 a Ministerului Afacerilor Interne)

Sursa: http://cnipmmr.ro/