Skip to content

Actul normativ care reglementeaza activitatea de paza este Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit art. 12 din Legea 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, paza proprie se realizeaza cu personal calificat, angajat al unitatii beneficiare, conform legii.

Conform art. 13 alin. (1) din lege, personalul de paza proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de conducerea unitatii, din persoanele desemnate sa asigure instruirea, controlul si coordonarea activitatii de paza. Se asimileaza personalului de paza si persoanele care cumuleaza atributiile de paza cu alte atributii de serviciu.

In cadrul categoriei de personal cu atributii de paza fac parte si persoanele care asigura instruirea, controlul si coordonarea activitatii de paza, in conformitate cu art. 38 din Legea 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 39 din lege stabileste conditiile pe care urmeaza sa le indeplineasca persoana cu atributii de paza sau protectie, si anume:

a) sa fie cetatean roman sau cetatean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European si sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
b) sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;

c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
d) sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.

Totodata, potrivit art. 40 alin. (1) din lege, angajarea personalului cu atributii de paza sau garda de corp se face pe baza atestatului eliberat in conditiile prevazute la art. 41 si a certificatului de cazier judiciar.

Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), care detin secrete de stat sau care desfasoara activitati de interes strategic, sunt obligati sa solicite si avizul Serviciului Roman de Informatii, pentru personalul angajat in vederea executarii serviciului de paza.

Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) pot angaja pe durata determinata persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 39 lit. a)-c), dar nu mai mult de 3 luni si doar la prima angajare cu scopul de a asigura perioada necesara pentru finalizarea procedurilor de angajare si de obtinere a atestatului profesional.

Conform art. 41 din lege, atestarea personalului pentru executarea activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si de garda de corp se face de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de inspectoratul de politie judetean in raza caruia persoana isi are domiciliul sau resedinta, dupa absolvirea cursurilor de calificare profesionala de baza si promovarea examenului, pe baza documentelor care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 39 lit. a)-c).

Atestatul eliberat acorda dreptul persoanei detinatoare de a practica ocupatia de baza in domeniul reglementat de Legea 333/2003.

Sunt exceptate de la obligatia obtinerii certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionala persoanele care detin un certificat de competente profesionale, dobandit potrivit legii, si care fac dovada ca au avut calitatea de politist sau cadru militar ori au avut, pentru o perioada de cel putin un an, calitatea de soldat sau gradat voluntar.

In continuare, art. 41 indice 1 din lege prevede ca formarea profesionala a personalului pentru executarea activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si de garda de corp se realizeaza prin furnizori de formare profesionala din sectorul public sau privat, autorizati in conditiile legii.

Din dispozitiile art. 38 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor rezulta ca personalul cu atributii de paza se compune din: agenti de paza, portari, controlori de acces, supraveghetori, insotitori de valori sau alte persoane stabilite de conducerea unitatii ori desemnate sa asigure instruirea, controlul si coordonarea activitatii de paza.

Prin urmare, conform acestor dispozitii legale portarul este incadrat, alaturi de agentii de paza, in categoria personalului de paza, avand atributii de paza.

In speta in opinia mea evidenta accesului in depozit reprezinta o activitate specifica de paza, asa incat din aceasta perspectiva si tinand cont de dispozitiile legale anterior mentionate, se poate considera ca portarul este asimilat agentului de paza.

Raspuns oferit de specialistii www.portalcodulmuncii.ro

 

SURSA : http://legislatiamuncii.manager.ro
Data aparitiei: 26 Noiembrie 2013